Реєстр об'єктів

Фільтри

Всього 108 результатів

Тип межі та території: ТЕРИТОРІЇ ПАМ'ЯТОК

Тип межі та території: ТЕРИТОРІЇ ПАМ'ЯТОК

Тип межі та території: ТЕРИТОРІЇ ПАМ'ЯТОК

Тип межі та території: МЕЖА МІСТА

Примітка: В межах охоронної зони здійснюється реставрація пам'яток архітектури, забезпечується охорона традиційного характеру міського середовища та території колишнього військового гарнізону, сформованого наприкінці ХІХ - початку ХХ ст., усунення споруд і зелених насаджень, які порушують традиційний характер середовища, що оточує пам’ятки. На територіях пам’яток забороняється будь-яке будівництво, якщо воно не пов'язане з реставрацією і пристосуванням пам'яток, з відтворенням їх втрачених елементів, впорядкуванням території пам’яток. В охоронній зоні № 7 встановлюється режим охорони та використання, відповідний до категорії пам’яток місцевого значення: - за проектами, погодженими з місцевим органом охорони культурної спадщини, виконуються роботи, пов'язані з реставрацією пам’яток, їх фасадів, благоустроєм територій та облаштуванням громадських просторів; - забезпечується сприятливий для збереження пам'яток гідрогеологічний режим, стабільність грунтів, захист від динамічних впливів, транспортних та технологічних навантажень; - зберігається історично сформоване розпланування, забудова традиційного характеру, включаючи історичну забудову, елементи історичного розпланування та міського культурного ландшафту; - здійснюється усунення чи гармонізація дисгармонійних будівель та споруд, малих архітектурних форм, які порушують традиційний характер середовища кварталу. - дозволяється реконструкція існуючої житлової та громадської забудови без зміни абсолютної висоти за проектами, погодженими з місцевим органом охорони культурної спадщини. - забезпечується проведення попередніх археологічних досліджень на ділянках нового будівництва, при реконструкції існуючих споруд та інженерних мереж, при прокладання нових інженерних мереж , реконструкції доріг. - забороняється будівництво інженерних і транспортних мереж, складів, гаражів та інших будівель та споруд, які можуть спотворити традиційний характер середовища пам'яток. - забороняються містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, шляхові, земляні роботи без дозволу місцевого органу охорони культурної спадщини
Назва території: Режими використання охоронної зони № 7 Гарнізонної казарми (на вул. Стрілецькій, 6а).
Тип межі та території: ПРОЕКТОВАНІ ОХОРОННІ ЗОНИ/ КОМПЛЕКСНІ ОХОРОННІ ЗОНИ

Примітка: Зона охоронюваного ландшафту «Набережна» (правий берег р. Стир при Заглушецькому передмісті, в межах м. Луцька) – ЗОЛ-2. Територія цієї зони охоронюваного ландшафту включає Лугопарк, що посідає територію заплави між вул. Набережною та руслом Стиру, між Ковельським мостом та мостом Бена, і заплаву на північ від мосту Бена - там, де у Стир вливається річка Сапалаївка. Це низинна територія, що використовується як рекреаційна зона. На території зони охоронюваного ландшафту ЗОЛ-2 можлива обмежена господарська діяльність, якщо вона не порушує характеру ландшафту і не потребує зведення капітальних будівель і споруд, які перешкоджають сприйняттю історичних візуальних зв’язків та панорам Заглушецького передмістя. В межах лугопаркових територій допускається прокладення пішохідних доріжок та велодоріжок із супутніми інженерними мережами згідно спеціальних проектів реконструкції та утримання лугопарку, що не вносять дисгармонії в структуру ландшафту та природню гідрографію. Відкриті галявини та простори лук не повинні забудовуватись. Вони можуть використовуватись для епізодичних масових свят та гулянь з встановленням тимчасових збірно-розбірних споруд, з відповідними технічними заходами та впорядкуванням території, що не впливають негативно на ландшафт та не змінюють його характеру. На всіх територіях зони охоронюваного ландшафту ЗОЛ-2 будівництво капітальних будівель, споруд забороняється. Прокладення чи реконструкція інженерних мереж, доріг, повітряних ліній електропередач та будівельні й земляні роботи, що їх супроводять, можуть допускатися лише у тому випадку, якщо при їх проектуванні враховані . Вищеназвані вимоги охорони, регенерації та відновлення цінних характеристик охоронюваного ландшафту. Усі проекти таких містобудівних перетворень необхідно погоджувати з місцевим органом охорони культурної спадщини. Про всі плановані будівельні і земляні роботи в межах зони регулювання забудови ЗРЗ-2 власник (орендар чи безпосередній виконавець робіт) ділянки чи будівлі зобов’язаний повідомити завчасно орган місцевого самоврядування та відповідний орган охорони культурної спадщини .
Назва території: ЗОЛ-2
Тип межі та території: ЗОНИ ОХОРОНЮВАНОГО ЛАНДШАФТУ

Примітка: В межах комплексної охоронної зони здійснюється реставрація пам'яток архітектури, забезпечується охорона традиційного характеру міського середовища та території колишнього військового гарнізону, сформованого наприкінці ХІХ - початку ХХ ст., усунення споруд і зелених насаджень, які порушують традиційний характер середовища, що оточує пам’ятки. На територіях пам’яток забороняється будь-яке будівництво, якщо воно не пов'язане з реставрацією і пристосуванням пам'яток, з відтворенням їх втрачених елементів, впорядкуванням території пам’яток. В комплексній охоронній зоні № 5 встановлюється режим охорони та використання, відповідний до категорії пам’яток місцевого значення: - за проектами, погодженими з місцевим органом охорони культурної спадщини, виконуються роботи, пов'язані з реставрацією пам’яток, їх фасадів, благоустроєм територій та облаштуванням громадських просторів; - забезпечується сприятливий для збереження пам'яток гідрогеологічний режим, стабільність грунтів, захист від динамічних впливів, транспортних та технологічних навантажень; - зберігається історично сформоване розпланування, забудова традиційного характеру, включаючи історичну забудову, елементи історичного розпланування та міського культурного ландшафту; - здійснюється усунення чи гармонізація дисгармонійних будівель та споруд, малих архітектурних форм, які порушують традиційний характер середовища кварталу. - дозволяється реконструкція існуючої житлової та громадської забудови без зміни абсолютної висоти за проектами, погодженими з місцевим органом охорони культурної спадщини. - забезпечується проведення попередніх археологічних досліджень на ділянках нового будівництва, при реконструкції існуючих споруд та інженерних мереж, при прокладання нових інженерних мереж , реконструкції доріг. - забороняється будівництво інженерних і транспортних мереж, складів, гаражів та інших будівель та споруд, які можуть спотворити традиційний характер середовища пам'яток. - забороняються містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, шляхові, земляні роботи без дозволу місцевого органу охорони культурної спадщини
Назва території: Режими використання комплексної охоронної зони № 5 (гарнізонного житлового будинку, гарнізонної церкви св. Юрія Змієборця, гарнізонного штабного будинку та гарнізонної казарми на вул. Стрілецькій, 51).
Тип межі та території: ПРОЕКТОВАНІ ОХОРОННІ ЗОНИ/ КОМПЛЕКСНІ ОХОРОННІ ЗОНИ

Тип межі та території: ТЕРИТОРІЇ ПАМ'ЯТОК

Тип межі та території: ТЕРИТОРІЇ ПАМ'ЯТОК

Тип межі та території: ТЕРИТОРІЇ ПАМ'ЯТОК

Фільтри